Kunde- og klientforsikringsavtaler.

Som kunde og den som bestiller oppdrag, er du dekket av følgende forsikringer:

Ansvarsforsikring som dekker rettslig erstatningsansvar for skade på eiendom eller personskade forårsaket av entreprenøren (personen som utfører oppdraget) under det avtalte oppdraget. Erstatningsbeløpet fastsettes i samsvar med norske lover og forskrifter. Forsikringsdekningen er opptil NOK 10 million per hendelse.Tap av nøkler dekkes av forsikringen gjennom utgifter dersom renholderen (personen som utfører oppdraget) mister eller mister nøklene. Dette inkluderer typisk utgifter til utskifting av låser, sikkerhetstiltak og lignende kostnader. Forsikringsdekningen er opptil NOK 300 000 per hendelse.Kriminalitetsforsikring dekker kundetap som følge av kriminelle handlinger bevist eller påvist begått av entreprenøren. Det er en forutsetning at saken rapporteres til politiet før den kan rapporteres som en forsikringskrav. Forsikringsdekningen er opptil NOK 10 millioner per hendelse.Forsikringsavtalene og vilkårene spesifiserer hva som dekkes, hva som ikke dekkes og andre bestemmelser. Avtalene inkluderer et egenandelbeløp, som ikke gjelder for deg som kunde. I stedet er det entreprenøren/Awuonda Perfekt Renhold som må betale egenandelen etter at du som kunde har godkjent en krav og mottatt erstatning. Det er viktig å sette seg inn i forsikringsvilkårene.

Som kunde hos Awuonda Perfekt Renhold har du IKKE yrkesskadeansvar for renholderen.Ved bestilling av oppdrag gjennom Awuonda Perfekt Renhold, anses du som "klienten" som bestiller rengjøringsoppdraget fra en renholder (entreprenøren) som er registrert med sitt eget selskap. Dette er det samme som å bestille en tjeneste fra et hvilket som helst annet selskap, og du har ingen ansvar i henhold til yrkesskadeforsikringsloven.

Ansvaret for personskade, inkludert forsikringsplikten i yrkesskadeforsikringsloven, er ofte en bekymring for de som ansetter privatpersoner til rengjøringstjenester. Det reiser både moralske og juridiske spørsmål for de som ikke bestiller rengjøring gjennom et rengjøringsbyrå eller et selskap. Hvis du havner i en situasjon der du har plikt til å ha yrkesskadeforsikring, men ikke har en slik forsikring, kan du bli pålagt å betale erstatningen selv. Dette kan få enorme økonomiske konsekvenser.

Imidlertid bør du som kunde hos Awuonda Perfekt Renhold