Ditt forsikring  er dekket i                          av Awuonda Perfekt Renhold

Awuonda Perfekt Renhold har etablert forsikringsavtaler som dekker oppdragene som er avtalt mellom deg som kunde og den renholderen som er ansatt for oppgaven. Forsikringen gjelder kun for oppdragene som er registrert og avtalt gjennom Awuonda Perfekt Renhold sin tjeneste. Den generelle jobbeskrivelsen og brukervilkårene som aksepteres ved den første registreringen som kunde eller renholder i Awuonda Perfekt Renhold gjelder også for omfanget av forsikringsavtalene. Eventuelle tjenester som går utover dette vil ikke være dekket av forsikringsavtalen.